Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương Chuyển đến nội dung chính

Tìm kiếm

Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương

Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương


Bắt đầu từ những năm 1880 ở thời kỳ tiền thuộc địa, người Pháp vào Đông Dương khai phá đã mang tới phong cách kiến trúc phương Tây bản địa. Khi đó họ nhận ra rằng khí hậu ở nơi đây đặc biệt là Việt Nam rất khắc nghiệt, nên bản thân kiến trúc sẽ phải thay đổi để thích nghi với điều kiện không thuận lợi, khác với chính quốc. Và kiến trúc Tiền thuộc địa ra đời, là tiền thân của kiến trúc Đông Dương sau này.

Việt Nam chúng ta tự hào với nền văn hóa lâu đời cùng những đặc trưng kiến trúc rất riêng mà nhiều quốc gia phải ngưỡng mộ. Song hành cùng vẻ đẹp Á Đông ấy là sự du nhập, cách tân từ những nền văn hóa khác, điển hình là kho tàng kiến trúc Đông Dương mà người Pháp đã để lại qua năm tháng.

[caption id="attachment_4744" align="aligncenter" width="1000"]Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương[/caption]

[caption id="attachment_4743" align="aligncenter" width="1000"]Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương[/caption]

[caption id="attachment_4742" align="aligncenter" width="1000"]Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương[/caption]

[caption id="attachment_4741" align="aligncenter" width="1000"]Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương[/caption]

[caption id="attachment_4740" align="aligncenter" width="1000"]Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương[/caption]

[caption id="attachment_4739" align="aligncenter" width="1200"]Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương[/caption]

[caption id="attachment_4738" align="aligncenter" width="1500"]Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương[/caption]

[caption id="attachment_4737" align="aligncenter" width="1280"]Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương[/caption]

[caption id="attachment_4733" align="aligncenter" width="1000"]Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương[/caption]

[caption id="attachment_4732" align="aligncenter" width="1000"]Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương[/caption]

[caption id="attachment_4730" align="aligncenter" width="1000"]Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương Mùa xuân và kiến trúc Đông Dương[/caption]