Các mẫu đèn trong thiết kế nội thất indochine Chuyển đến nội dung chính

Tìm kiếm

Các mẫu đèn trong thiết kế nội thất indochine

Các mẫu đèn trong thiết kế nội thất indochine


Đèn trang trí và quạt trần phong cách Indochine

Phong cách thiết kế nội thất Indochine hay còn được gọi là phong cách Đông Dương, là một sự pha trộn hài hòa giữa vẻ đẹp Á Đông và cổ điển Pháp. Phong cách này được khởi nguồn từ KTS người Pháp Emest Hébrard vào năm 1920 và trở thành một xu hướng phổ biến

Mẫu đèn cây trang trí trong nội thất indochine

Đèn cây đứng có cấu tạo đặc biệt so với các loại đèn trang trí còn lại khi chúng hoàn toàn đứng độc lập trong không gian với phần đế chắc chắn, phần thân đèn mảnh mai và bóng đèn đảm bảo nguồn sáng tốt theo nhiều nhu cầu chiếu sáng cũng như trang trí

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK38

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN RỌI TRANH INDOCHINE RTI10

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN RỌI TRANH INDOCHINE RTI09

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN RỌI TRANH INDOCHINE RTI08

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN RỌI TRANH INDOCHINE RTI07

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN RỌI TRANH INDOCHINE RTI06

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN RỌI TRANH INDOCHINE RTI05

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM PHÒNG KHÁCH INDOCHINE LÁ BẠCH QUẢ ILBQ02

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN THÔNG TẦNG - THÔNG CẦU THANG INDOCHINE LÁ BẠCH QUẢ

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM BÀN ĂN INDOCHINE BAI10

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM BÀN ĂN INDOCHINE BAI09

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM BÀN ĂN INDOCHINE BAI08

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM BÀN ĂN INDOCHINE BAI07

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK36

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK35

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK34

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK33

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK32

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK31

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN THẢ HIÊN INDOCHINE ITH04

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN THẢ HIÊN INDOCHINE ITH03

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN THẢ HIÊN INDOCHINE ITH02

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN THẢ HIÊN INDOCHINE ITH01

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN VÁCH HIÊN - CỔNG INDOCHINE VHC14

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK30

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK29

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK28

 

ĐÈN RỌI TRANH INDOCHINE RTI04

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN RỌI TRANH INDOCHINE RTI03

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN RỌI TRANH INDOCHINE RTI02

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN RỌI TRANH INDOCHINE RTI01

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN ỐP TRẦN INDOCHINE OTI09

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN ỐP TRẦN INDOCHINE OTI08

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN ỐP TRẦN INDOCHINE OTI07

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN ỐP TRẦN INDOCHINE OTI06

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN ỐP TRẦN INDOCHINE OTI05

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN THÔNG TẦNG INDOCHINE TT107

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK37

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN BÀN ĂN INDOCHINE LÁ BẠCH QUẢ ILBQ04

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN PHÒNG NGỦ - PHÒNG CHỜ INDOCHINE LÁ BẠCH QUẢ ILBQ03

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK27

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK26

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN THẢ ĐƠN INDOCHINE TĐI12

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN THẢ ĐƠN INDOCHINE TĐI11

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN THẢ ĐƠN INDOCHINE TĐI10

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN ỐP TRẦN INDOCHINE OTI04

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN ỐP TRẦN INDOCHINE OTI03

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN ỐP TRẦN INDOCHINE OTI02

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN THÔNG TẦNG INDOCHINE TTI06

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN SÂN VƯỜN INDOCHINE ISV14

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN SÂN VƯỜN INDOCHINE ISV13

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN THẢ ĐƠN INDOCHINE TĐI09

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN THÔNG TẦNG INDOCHINE TTI03

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN THÔNG TẦNG INDOCHINE TTI02

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN ỐP TRẦN INDOCHINE OTI01

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK23

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK22

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK21

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK20

 

các mẫu đèn trùm trong thiết kế nội thất indochine

ĐÈN CHÙM INDOCHINE PHÒNG KHÁCH IPK19